Video reklama

Význam video obsahu a video reklamy neustále roste. Naši specialisté vám připraví video kampaň na YouTube, Seznam platformách na přímo nebo přes RTB či Sklik video, sociálních sítích Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, ale i na jiných médiích, a to jak pro desktop, tak pro mobilní zařízení, která by určitě neměla být opomíjena. Video reklama:

  • Umožňuje zákazníkům lépe se ztotožnit s vaší nabídkou a dotváří brand
  • Dává možnost utvářet příběh pomocí sekvenčního cílení
  • Platíte pouze za oslovené zákazníky