Jak GA4 využívají umělou inteligenci?

28. 3. 2024

Asi už víte, že umělá inteligence může být pro analytiku velmi užitečná. Je vytvořena pro analýzu velkých souborů dat. Proto není překvapením, že Google Analytics 4 (GA4) integrovala do svých možností mnoho pokročilých funkcí založených na umělé inteligenci.

V tomto článku se budeme zabývat dvěma klíčovými aspekty funkcí AI služby Google Analytics. Těmito aspekty jsou:

 • prediktivní metriky
 • prediktivní publikum

Oba nástroje jsou víc než jen analýzou dat. Jejich účelem je i předvídání a strategie, které pomáhají podnikům s optimalizací kampaní na základě chování publik.

Jak GA 4 využívá umělou inteligenci?

Jak už bylo nastíněno výše, tak GA4 využívají umělou inteligenci ke dvěma důležitým účelům: predikci publik a metrik.

Predikce publik

Při predikci publik segmentují algoritmy umělé inteligence uživatele na základě pravděpodobnosti, že se budou chovat určitým způsobem. Tím způsobem může být například nákup nebo jinak zainteresovaná činnost. To marketérům efektivněji slouží k přizpůsobování svých strategií pro různě segmentovaná publika.

Predikce metrik

Druhým účelem využití UI je integrace prediktivních metrik a segmentů do reportů. Tato funkce se neomezuje na pouhé prediktivní metriky, ale zahrnuje také vytváření segmentů na základě prediktivních dat. Tím dochází k hlubší analýze potenciálních akcí zákazníků a nabízí pohled na to, jak by se různé segmenty mohli chovat v budoucnu.

Přidáním predikcí přímo do sestav získají firmy komplexní pohled na své publikum, což jim umožní lépe předvídat tržní trendy a chování uživatelů. Tato pokročilá funkcionalita GA4 znamená výrazný skok vpřed v obchodní strategii a rozhodování založeném na datech.

Pojďme se teď na jednotlivé účelové predikce podívat trošku blíže.

Predikce publik v GA4

Začněme zkoumáním prediktivních publik v systému GA4. Tento aspekt publik je transformativní funkcí, která po propojení s reklamními účty, jako jsou Google Ads nebo Display a Video, může zvýšit mediální výkonnost celé marketingové platformy Google. Jsou obzvláště efektivní v podobných strategiích cílení na publikum, retargetingu a potlačování publika.

Prediktivní publika jsou sestavena pomocí prediktivních metrik, které jsou založeny na modelech strojového učení, jež analyzují vzorce chování uživatelů a předpovídají budoucí akce.


Podobné cílení na publikum

Prediktivní publikum GA4 rozšiřuje možnosti publik tím, že identifikuje nejvyšší procento uživatelů, kteří s největší pravděpodobností provedou nákup. Marketéři tak mohou data využít k zacílení na ty uživatele, kteří mají podobné vlastnosti jako predikované publikum. Tato optimalizace je pak efektivnější než tradiční metody, které fungují na bázi navýšení rozpočtu nebo rozšířené cílení.

Retargeting publikum

Prediktivní publika vylepšují i retargeting, a to tak, že na základě interakcí publik přesně určí uživatele na prahu konverze. Těmito interakcemi může být například prohlížení detailů produktu nebo přidání zboží do košíku. Díky cílení na uživatele, u nichž bylo odhadnuto, že v krátké době udělají konverzi, nebo se předpokládá, že budou nejvíce utrácet, mohou marketéři přizpůsobit svůj přístup tak, aby zvýšili konverze a příjmy.

Pokud se na to podívám z druhé stránky, tak je možné identifikovat uživatele, u kterého hrozí riziko odchodu. Zaměření na tyto odcházející uživatele pomocí specializovaných zpráv nebo nabídek může pomoci udržet si zákazníky, zabránit jejich odchodu a vypěstovat si loajální zákaznickou základnu.

Potlačení publika

Prediktivní publika mohou také sloužit jako podklad pro strategie potlačení reklam těm, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že udělají konverzi sami i bez reklamy. To umožňuje efektivnější alokování mediálních prostředků díky zaměření na uživatele, kteří mohou potřebovat více pobídek k dokončení nákupu.

Predikce metrik v GA4

GA4 nabízí tři prediktivní metriky:

 • Pravděpodobnost nákupu: Hodnotí pravděpodobnost, že uživatel dokončí konverzi v příštích 7 dnech na základě jeho aktivity v posledních 28 dnech.
 • Pravděpodobnost odchodu: Odhaduje pravděpodobnost, že se uživatel v následujících 7 dnech do aplikace nebo na web nevrátí.
 • Předpokládané příjmy: Předpokládá příjmy z nákupních konverzí uživatele v následujících 28 dnech.

Máte oprávněni používat prediktivní metriky v systému GA4?

Chcete-li využívat prediktivní metriky GA4, jako je pravděpodobnost nákupu a pravděpodobnost odchodu, je nutné splnit určité předpoklady, aby se algoritmy strojového učení mohly efektivně učit.

Níže uvádíme, co je třeba nakonfigurovat:

 • Konfigurace události: Zkontrolujte, zda je událost "nákup" správně nakonfigurována v nastavení vlastností GA4. Tato událost je klíčová pro algoritmy, které rozpoznávají a učí se z chování uživatelů, tedy transakce.
 • Objem dat: Umělá inteligence se musí učit z velkého souboru dat. Budete potřebovat alespoň 1 000 pozitivních (nakupující) a 1 000 negativních (nenakupující) dat. To znamená, že byste měli mít uživatelskou základnu, kde alespoň 1 000 uživatelů dokončilo nákup a dalších 1 000, kteří po spuštění prediktivní podmínky nákup nedokončili.
 • Kvalita modelu: Udržujte konzistentní a kvalitní návštěvnost, která generuje nákupní události po minimální dobu trvání, obvykle 28-denní cyklus. To umožňuje umělé inteligenci rozeznávat vzory a provádět přesné předpovědi.

Pro každého uživatele, který splňuje tato kritéria, bude GA4 denně vypočítávat prediktivní metriky. Pokud nejsou splněny předpoklady nebo pokud počet uživatelů klesne pod požadovanou hranici, může GA4 přestat tyto metriky aktualizovat, čímž se stanou nedostupnými.

Chcete-li sledovat stav prediktivních metrik, přejděte do sekce administrátor, kterou najdete v nástroji GA4 "Publika". Zde najdete šablony "Navrhovaná publika", které poskytují přehled o výkonnosti a spolehlivosti vašich predikcí.

Směrnice:

1)


2)


3)


Zpráva o předpokládané hodnotě kanálu

Mluvili jsme o publiku a je také důležité zvážit, jak může začlenění umělé inteligence do vašich reportů výrazně zvýšit přesnost a vhled do analýzy, zejména při vytváření reportu predikované hodnoty kanálu. Níže je uvedena směrnice, která vám pomůže začlenit AI do tohoto procesu.

Nyní tyto reporty vytvářím v ukázkovém účtu GA4 a doporučuji všem, aby jej prozkoumali. Zde je odkaz na demo účet, pokud nemáte na čem testovat ( https://support.google.com/analytics/answer/6367342?hl=en#zippy=%2Cin-this-article ), který nabízí skvělou příležitost prozkoumat skutečná obchodní data a experimentovat s funkcemi Google Analytics.

Směrnice:

 1. Jakmile otevřete GA4, přejděte do levého menu GA4 a klikněte na možnost "Průzkumy". 1. Potom klikněte na "Volný". 1. Až se dostanete k této šabloně, vymažte vše, abyste mohli začít od začátku. Mělo by to vypadat nějak takto: 1. Pak přejděte na segmenty a klikněte na znaménko plus, zde klikneme na "Segment uživatelů".


 1. Nyní v části "Přidat novou podmínku" přejděte na konec a uvidíte, že je zde oblast nazvaná Prediktivní, po jejímž rozkliknutí můžete vybrat prediktivní metriky, podle kterých chcete data segmentovat. Vyberte možnost Pravděpodobnost nákupu a v části Filtr (klikněte) se ujistěte, že je zaškrtnuto políčko "Nejspíš dojde k nákupu" a poté klikněte na tlačítko "Použít".
 1. Nazvěte svůj segment třeba "Potenciální nakupující_7 Dní" a poté klikněte na "Uložit" a "Použít" v pravém horním rohu.


7. Pod Dimenze přidejte = První uživatel – zdroj a První uživatel – médium


8. Pod metriky přidejte = aktivní uživatelé


Pokud máte k tématu další dotazy, tak nás neváhejte kontaktovat.

ALT
Jak nastavit svou první kampaň na TikToku
Rozhodli jste se dát šanci TikToku a spustit svou první kampaň? Stále ale váháte, jak kampaň nastavit, aby byla co možná nejefektivnější? My Vám poradíme!
12. 4. 2024
ALT
Moc písma: Jak fonty formují vaši reklamu a vaši značku?
Ve světě marketingu je každý detail důležitý, a to včetně volby správného fontu. Tento často přehlížený, ale mimořádně silný nástroj, má schopnost ovlivnit vnímání reklamy. A jak?
29. 3. 2024
ALT
Nová generace sociálních sítí. Co je Threads?
Má vůbec šanci v Evropě, potažmo v tuzemsku, uspět další sociální síť na tak již přehlceném trhu online platforem?
27. 2. 2024
ALT
X zavádí audio a videohovory i pro Androidy
Již v srpnu Elon Musk avizoval spuštění audio a videohovorů na sociální síti X (dříve Twitter). Pojďte si o tom přečíst i u nás na blogu.
30. 1. 2024
ALT
Zdravé tělo i duch v současné online době. Realita nebo utopie?
Existuje v dnešní digitální době nějaký recept, jak ochránit psychické i fyzické zdraví nejen svých ratolestí, ale i to své?
7. 12. 2023
ALT
Ohrozí zpoplatnění Facebooku a Instagramu vaše kampaně?
Meta nedávno představila možnost placeného Facebooku a Instagramu bez reklam. Může tento krok ohrozit vaše podnikání? A jak tuto změnu zvládnout?
29. 11. 2023